1993’S House – 300/83B Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 300/83B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 305 18 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.000.592, 1.067.135.285


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Cho Thuê Cúc Linh - 110 Tân Quý