3 Râu – 551 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 551 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 198 38 01
Trang web 3rau.vn
Vị trí chính xác 108.090.598, 1.067.119.173


Địa chỉ 3 Râu ở đâu?

551 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của 3 Râu như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nama Corner - Cửa hàng Bánh và Chocolate Tươi - 47 Hẻm 236 Thái Phiên