30Shine 29 Hiệp Bình – 29 Đường Hiệp Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29 Đường Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71315, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 091 699 69 93
Vị trí chính xác Phường 2, Tiệm cắt tóc


Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Cắt Tóc Nam Nữ Khánh Vy, VQ8J+VHQ, Đường Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh