63 Food & Beer – 63-65 Tân Vĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63-65 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0702 393 968
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.582.107, 10.670.108.789.999.900


Địa chỉ 63 Food & Beer ở đâu?

63-65 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của 63 Food & Beer như thế nào?

Thứ Ba:[15:00-00:00], Thứ Tư:[15:00-00:00], Thứ Năm:[15:00-00:00], Thứ Sáu:[15:00-00:00], Thứ Bảy:[15:00-00:00], Chủ Nhật:[15:00-00:00], Thứ Hai:[15:00-00:00]

Mạng xã hội của 63 Food & Beer là gì?

facebook: https://www.facebook.com/quanoc63tanvinh/

Hình ảnh

Xem thêm:  B'ocaxa - 64 Nguyễn Oanh