A Hải Barber Shop – Tóc nam – 757 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 757 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 767 23 78
Trang web
Vị trí chính xác 108.133.061, 106.716.139


Địa chỉ A Hải Barber Shop - Tóc nam ở đâu?

757 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của A Hải Barber Shop - Tóc nam như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Hớt Tóc Như Ý, Phường 5