A25 Hotel – 20 Bùi Thị Xuân – 20 Bùi Thị Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3925 6652
Trang web a25hotel.com
Vị trí chính xác 107.722.222, 1.066.905.556


Hình ảnh

Xem thêm:  Tuan Hung 4 Hotel - 17-19, Street 6, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City