ABTel Tower – 36 Phan Đăng Lưu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 860 03 59
Trang web
Vị trí chính xác 10.803.982, 1.066.881.301


Địa chỉ ABTel Tower ở đâu?

36 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của ABTel Tower như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty tnhh vận tải ngân phát, QHFH+RPR