Acoustic Bar – 6E1 Hẻm 6 Ngô Thời Nhiệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6E1 Hẻm 6 Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0816 777 773
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.813.194, 1.066.897.389


Địa chỉ Acoustic Bar ở đâu?

6E1 Hẻm 6 Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Acoustic Bar như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-00:00], Thứ Ba:[06:30-00:00], Thứ Tư:[06:30-00:00], Thứ Năm:[06:30-00:00], Thứ Sáu:[06:30-00:00], Thứ Bảy:[06:30-00:00], Chủ Nhật:[06:30-00:00]

Mạng xã hội của Acoustic Bar là gì?

facebook: https://www.facebook.com/acousticbarngothoinhiem/

Hình ảnh

Xem thêm:  SEAMI Quận 3, Phường 6