Aeon Citimart Somerset – 23 Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3824 4818
Trang web aeoncitimart.vn
Vị trí chính xác 107.841.347, 10.669.963.229.999.900


Địa chỉ Aeon Citimart Somerset ở đâu?

23 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Aeon Citimart Somerset như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Kingfoodmart, 571 Huỳnh Tấn Phát