Aha Grill & Bar – 26 – 28 Bùi Viện

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 – 28 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0812 051 881
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.767.885, 106.694.716


Địa chỉ Aha Grill & Bar ở đâu?

26 – 28 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Aha Grill & Bar như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Stoker Woodfired Grill & Bar - 44 Mạc Thị Bưởi