Ẩm thực Đăng garden, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 98 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 811 41 15
Trang web
Vị trí chính xác 11.316.042.099.999.900, 1.061.058.947


Địa chỉ Ẩm thực Đăng garden ở đâu?

98 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm thực Đăng garden như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xôi Gà 315 - 17 Đ. Trần Quốc Toản