AN HỒ HOTEL, 43 Đường Số 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Đường Số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5431 7644
Trang web
Vị trí chính xác 107.355.634, 1.066.928.327


Địa chỉ AN HỒ HOTEL ở đâu?

43 Đường Số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  HOTEL KIM THƯ - 128 Đ. Kha Vạn Cân