Ăn Vặt Sơn Ca – 361 Điện Biên Phủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 361 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 20 39
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.016.799, 10.671.060.109.999.900


Địa chỉ Ăn Vặt Sơn Ca ở đâu?

361 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ăn Vặt Sơn Ca như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Café Central An Đông, 4th Floor Windsor Hotel Plaza