Anan Saigon – 89 Tôn Thất Đạm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 89 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 479 29 20
Trang web anansaigon.com
Vị trí chính xác 10.771.730.999.999.900, 1.067.028.625


Địa chỉ Anan Saigon ở đâu?

89 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Anan Saigon như thế nào?

Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00], Thứ Sáu:[17:00-23:00], Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[17:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán gà nướng Bảy Đực, Phường 28