Áo dài Hạnh – Phú Nhuận – 140/15 Trần Huy Liệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 140/15 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 098 293 63 39
Trang web aodaihanh.com
Vị trí chính xác 10.797.913, 1.066.781.589


Địa chỉ Áo dài Hạnh - Phú Nhuận ở đâu?

140/15 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Áo dài Hạnh - Phú Nhuận như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lacoste - 58 Đồng Khởi