Art Trí Nguyễn House, 146/25 ấp 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 146/25 ấp 5, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0356 307 851
Trang web
Vị trí chính xác 10.904.124, 10.664.177.199.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Wonderland Penthouse, Phường 1