ATM MSB Quận 7, MSB Quận 7, Số 330 Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MSB Quận 7, Số 330 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 1, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3775 3091
Trang web msb.com.vn
Vị trí chính xác 107.386.424, 10.671.306.609.999.900


Địa chỉ ATM MSB Quận 7 ở đâu?

MSB Quận 7, Số 330 Nguyễn Thị Thập, Khu phố 1, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của ATM MSB Quận 7 như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Easy Credit - 125 Đồng Văn Cống