Au Pagolac, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 978 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 391 81 46
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.753.117.699.999.900, 1.066.724.179


Địa chỉ Au Pagolac ở đâu?

978 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Au Pagolac như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thuỷ Trúc, Tân Quý