Bách hóa Xanh – 769A Trần Xuân Soạn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 769A Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 107.516.723, 10.669.959.229.999.900


Địa chỉ Bách hóa Xanh ở đâu?

769A Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bách hóa Xanh như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30]

Mạng xã hội của Bách hóa Xanh là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/BHXstore11/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH Đường N5, N5