Bãi xe Tuấn Tú – 600 Bình Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 600 Bình Long, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636607
Trang web tuantu.vn
Vị trí chính xác 107.939.781, 10.661.507.639.999.900


Địa chỉ Bãi xe Tuấn Tú ở đâu?

600 Bình Long, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bãi xe Tuấn Tú như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của Bãi xe Tuấn Tú là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Transportation-Service/Xe-Tu%25E1%25BA%25A5n-T%25C3%25BA-Qu%25E1%25BA%25A3ng-Ng%25C3%25A3i-2211881435722896/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Shipper Tây Ninh, Phường 3