Bakes Saigon, Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47b Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 277 42 44
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.830.578, 1.066.965.281


Địa chỉ Bakes Saigon ở đâu?

47b Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bakes Saigon như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của Bakes Saigon là gì?

facebook: https://www.facebook.com/bakes.saigon/
instagram: https://www.instagram.com/bakes.saigon/

Hình ảnh

Xem thêm:  TocoToco 136A CMT8, 136A Đ. Cách Mạng Tháng 8