Bấm Huyệt – Châm Cứu Nhật Hưng, Đông Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9/11A, DT2, 5 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 986 81 76
Trang web
Vị trí chính xác 109.049.436, 10.663.493.319.999.900


Địa chỉ Bấm Huyệt - Châm Cứu Nhật Hưng ở đâu?

9/11A, DT2, 5 Đ. Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bấm Huyệt - Châm Cứu Nhật Hưng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[14:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[14:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[14:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn, 514B Huỳnh Tấn Phát