Bắn Cung Đối Kháng – 1017 Bình Quới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1017 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72300, Việt Nam
Số điện thoại 094 333 30 94
Trang web
Vị trí chính xác 108.198.607, 10.672.568.079.999.900


Địa chỉ Bắn Cung Đối Kháng ở đâu?

1017 Bình Quới, Phường 28, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72300, Việt Nam

Giờ làm việc của Bắn Cung Đối Kháng như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-17:30], Thứ Ba:[09:00-17:30], Thứ Tư:[09:00-17:30], Thứ Năm:[09:00-17:30], Thứ Sáu:[09:00-17:30], Thứ Bảy:[09:00-17:30], Chủ Nhật:[09:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm TDTT Quốc Phòng 5 - 12B Đ. Nguyễn Hữu Cảnh