BĂNG BĂNG HOTEL THỦ ĐỨC – Số 32 đường số 4 Khu phố 5 , phường Hiệp Bình Chánh Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Số32, Số 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 32 đường số 4 Khu phố 5 , phường Hiệp Bình Chánh Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Số32, Số 4, Khu Phố 5, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 096 281 77 18
Trang web
Vị trí chính xác 108.271.403, 10.672.894.679.999.900


Địa chỉ BĂNG BĂNG HOTEL THỦ ĐỨC ở đâu?

Số 32 đường số 4 Khu phố 5 , phường Hiệp Bình Chánh Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Số32, Số 4, Khu Phố 5, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  COMMON INN Thao Dien, Thảo Điền