Bánh bao chiên chú Thắng – 32 Nguyễn Văn Săng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 32 Nguyễn Văn Săng, Phường 14, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0377 303 898
Trang web
Vị trí chính xác 10.799.335, 1.066.354.216


Địa chỉ Bánh bao chiên chú Thắng ở đâu?

32 Nguyễn Văn Săng, Phường 14, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh bao chiên chú Thắng như thế nào?

Thứ Ba:[13:00-18:30], Thứ Tư:[13:00-18:30], Thứ Năm:[13:00-18:30], Thứ Sáu:[13:00-18:30], Thứ Bảy:[13:00-18:30], Chủ Nhật:[13:00-18:30], Thứ Hai:[13:00-18:30]

Mạng xã hội của Bánh bao chiên chú Thắng là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/gas40vietnam/&prev=search&pto=aue
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9-HEIe5qgiU

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Rán Hà Nội - 6 Hậu Giang