Bánh Bông Lan Trứng Muối ODEWA – 173 Nguyễn Thị Kiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 173 Nguyễn Thị Kiểu, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 336 89 03
Trang web odewavn.com
Vị trí chính xác 108.676.911, 1.066.450.991


Địa chỉ Bánh Bông Lan Trứng Muối ODEWA ở đâu?

173 Nguyễn Thị Kiểu, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Bông Lan Trứng Muối ODEWA như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Pía Sóc Trăng - Hải Sơn - 209 Nguyễn Thị Nhỏ