Bánh Canh Cua-Súp Cua Út Trang – 289 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 289 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 313 25 84
Trang web
Vị trí chính xác 10.772.993.999.999.900, 106.685.063


Địa chỉ Bánh Canh Cua-Súp Cua Út Trang ở đâu?

289 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Canh Cua-Súp Cua Út Trang như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Ái Huê 2 - 愛華 2 大洒樓, Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh