Bánh canh giò heo Mít Một, Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 144, Kp. Hiệp Hoà, P. Hiệp Tân Tx, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 949 52 57
Trang web
Vị trí chính xác 11.293.451.099.999.900, 1.061.060.686


Địa chỉ Bánh canh giò heo Mít Một ở đâu?

144, Kp. Hiệp Hoà, P. Hiệp Tân Tx, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh canh giò heo Mít Một như thế nào?

Thứ Bảy:[14:00-19:00], Chủ Nhật:[14:00-19:00], Thứ Hai:[14:00-19:00], Thứ Ba:[14:00-19:00], Thứ Tư:[14:00-19:00], Thứ Năm:[14:00-19:00], Thứ Sáu:[14:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ốc Hoàng - 32/2 Lê Thị Hồng