Bánh Canh Hai Nhiên, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 853 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72117, Việt Nam
Số điện thoại 090 980 20 43
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.888.287, 1.066.606.527


Địa chỉ Bánh Canh Hai Nhiên ở đâu?

853 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 72117, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Canh Hai Nhiên như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Bê Tươi Quay Nóng Sáu Tâm 70, Phường 4