Bánh Flan Thái Thủy – 893 Hoàng Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 893 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 817 26 56
Trang web exxizu.com
Vị trí chính xác 10.785.167.999.999.900, 10.667.579.339.999.900


Địa chỉ Bánh Flan Thái Thủy ở đâu?

893 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Flan Thái Thủy như thế nào?

Thứ Ba:[15:00-22:00], Thứ Tư:[15:00-22:00], Thứ Năm:[15:00-22:00], Thứ Sáu:[15:00-22:00], Thứ Bảy:[15:00-22:00], Chủ Nhật:[15:00-22:00], Thứ Hai:[15:00-22:00]

Mạng xã hội của Bánh Flan Thái Thủy là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Diadiemanuong.net/posts/b%25C3%25A1nh-flan-th%25C3%25A1i-th%25E1%25BB%25A7y-b%25C3%25A1nh-flan-r%25C3%25A2u-c%25C3%25A2u-th%25C3%25A1i-th%25E1%25BB%25A7y-qu%25E1%25BA%25ADn-3-%25C4%2591c-893-ho%25C3%25A0ng-sa-p9-qu%25E1%25BA%25ADn-3/1540673052801028/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Phố Nướng Pro - 378 Đ. Dương Quảng Hàm