Bánh Kem Hương Phát – 155 Nguyễn Văn Quá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 155 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 546 48 17
Trang web
Vị trí chính xác 10.830.908.899.999.900, 10.662.732.559.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Tráng Trộn - 73 Nguyễn Thái Học