Bánh Kem Kim Chi, 204 ĐT744

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 204 ĐT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 729 41 19
Trang web
Vị trí chính xác 11.088.319.799.999.900, 1.065.468.896


Địa chỉ Bánh Kem Kim Chi ở đâu?

204 ĐT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Kem Kim Chi như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Givral Phan Xích Long - 206 Phan Xích Long