Bánh Mì Chảo – QPW4+9PC, Nguyễn Cửu Vân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QPW4+9PC, Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 906 41 02
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.959.306, 10.670.675.179.999.900


Địa chỉ Bánh Mì Chảo ở đâu?

QPW4+9PC, Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mì Chảo như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00], Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Hạnh - 80 Song Hành