Bánh mì Hàn Quốc Sigppang Gongbang – 식 빵 공 방 – 9A Đ. Tôn Đức Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9A Đ. Tôn Đức Thắng, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 959 33 23
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.815.645, 10.670.659.119.999.900


Địa chỉ Bánh mì Hàn Quốc Sigppang Gongbang - 식 빵 공 방 ở đâu?

9A Đ. Tôn Đức Thắng, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh mì Hàn Quốc Sigppang Gongbang - 식 빵 공 방 như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán bánh khọt Cô Hoàng Vũng Tàu, Phường 5