Bánh Mì T – 38 Phan Đăng Lưu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0569 391 774
Trang web
Vị trí chính xác 10.804.027.699.999.900, 1.066.871.386


Địa chỉ Bánh Mì T ở đâu?

38 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mì T như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-11:30], Thứ Tư:[06:00-11:30], Thứ Năm:[06:00-11:30], Thứ Sáu:[06:00-11:30], Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:30]

Mạng xã hội của Bánh Mì T là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Fast-food-restaurant/B%C3%81NH-M%C3%8C-T-1313427775412338/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Oanh Thi, Bình Trị Đông A