Bánh Pía Tân Hưng Sóc Trăng – Q28 Nguyễn Hữu Hào

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Q28 Nguyễn Hữu Hào, P.6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2253 3774
Trang web lobanhtanhung.com
Vị trí chính xác 107.605.396, 10.670.155.319.999.900


Địa chỉ Bánh Pía Tân Hưng Sóc Trăng ở đâu?

Q28 Nguyễn Hữu Hào, P.6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Pía Tân Hưng Sóc Trăng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Phân Phối bánh kẹo Nguyễn Phước - 12/36 Nguyễn Bặc