Bánh Su Que Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 137 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 094 879 38 38
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.678.961, 1.066.798.683


Địa chỉ Bánh Su Que Nguyễn Thiện Thuật ở đâu?

137 Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Su Que Nguyễn Thiện Thuật như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Bánh Đức Phát, Phường 6