Bánh Tráng chấm Phan Xích Long – Chung cư A2, 005, đường Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chung cư A2, 005, đường Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0385 984 324
Trang web
Vị trí chính xác 107.996.654, 10.668.694.459.999.900


Địa chỉ Bánh Tráng chấm Phan Xích Long ở đâu?

Chung cư A2, 005, đường Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Tráng chấm Phan Xích Long như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hua Wu Lou - Dimsum Street - 27C Bàn Cờ