Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt – Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0345 978 189
Trang web manulife.com.vn
Vị trí chính xác 107.782.079, 10.670.029.129.999.900


Địa chỉ Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt ở đâu?

Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-17:00], Thứ Ba:[08:30-17:00], Thứ Tư:[08:30-17:00], Thứ Năm:[08:30-17:00], Thứ Sáu:[08:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop hoa tươi Quận 10 - 281 Lý Thường Kiệt