Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – 28 Võ Văn Tần

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 5587
Trang web baotangchungtichchientranh.vn
Vị trí chính xác 107.795.106, 1.066.920.916


Địa chỉ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở đâu?

28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công viên Tao Đàn - QMFR+RX8, Trương Định