Bảo Tàng Tỉnh Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0388 152 345
Trang web
Vị trí chính xác 113.065.853, 106.106.003


Địa chỉ Bảo Tàng Tỉnh Tây Ninh ở đâu?

79 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bảo Tàng Tỉnh Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - 28 Võ Văn Tần