Bảo tàng Tôn Đức Thắng, 5 Đ. Tôn Đức Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 7542
Trang web 028 3856 0746
Vị trí chính xác Phường 7, Chùa phật giáo,Điểm thu hút khách du lịch


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Thái Sơn núi Cậu, Định Thành