Baozi Hồ Tùng Mậu – 79 Đ. Hồ Tùng Mậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3620 8798
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 10.772.025, 106.703.671


Địa chỉ Baozi Hồ Tùng Mậu ở đâu?

79 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Baozi Hồ Tùng Mậu như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00], Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Huế O Mân - 111 Đường D5