BASIC Store – Thời Trang Nữ – 490A Lê Văn Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 490A Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0708 866 866
Trang web basic.net.vn
Vị trí chính xác 10.789.532.099.999.900, 1.066.751.249


Địa chỉ BASIC Store - Thời Trang Nữ ở đâu?

490A Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BASIC Store - Thời Trang Nữ như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của BASIC Store - Thời Trang Nữ là gì?

facebook: https://www.facebook.com/BASIC.NDK/
instagram: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.instagram.com/theshilla.official/%3Fhl%3Den&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ nữ đẹp - 315 Võ Văn Tần