Basta Hiro – Pizza & Pasta – 65 Đ. Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 8849
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.737.447, 1.067.008.814


Địa chỉ Basta Hiro – Pizza & Pasta ở đâu?

65 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Basta Hiro – Pizza & Pasta như thế nào?

Thứ Hai:[10:30-22:00], Thứ Ba:[10:30-22:00], Thứ Tư:[10:30-22:00], Thứ Năm:[10:30-22:00], Thứ Sáu:[10:30-22:00], Thứ Bảy:[10:30-22:00], Chủ Nhật:[10:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Pasta Fresca, Hẻm 28 Thảo Điền