Beauty Guesthouse – 185/14 Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185/14 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3837 1881
Trang web
Vị trí chính xác 10.768.474.999.999.900, 10.669.383.099.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Win Hotel - 43 Đ. số 10