Beauty Salon Phương My – 34 Đ. Trương thị hoa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Đ. Trương thị hoa, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 490 00 98
Trang web
Vị trí chính xác 10.864.585.499.999.900, 1.066.447.915


Địa chỉ Beauty Salon Phương My ở đâu?

34 Đ. Trương thị hoa, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Beauty Salon Phương My như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  30Shine - 25 Tôn Đản