Belgo – 159A Đ. Nguyễn Văn Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 159A Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3910 0485
Trang web belgo.com.vn
Vị trí chính xác 107.886.689, 1.066.979.964


Địa chỉ Belgo ở đâu?

159A Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Belgo như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-00:00], Thứ Ba:[11:00-00:00], Thứ Tư:[11:00-00:00], Thứ Năm:[11:00-00:00], Thứ Sáu:[11:00-00:00], Thứ Bảy:[11:00-00:00], Chủ Nhật:[11:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bia Đức Paderborner - 328 Đ. Phạm Văn Đồng