Bệnh viện Chợ Rẫy – 201B Nguyễn Chí Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 4137
Trang web choray.vn
Vị trí chính xác 107.576.886, 10.665.955.419.999.900


Địa chỉ Bệnh viện Chợ Rẫy ở đâu?

201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Chợ Rẫy như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-16:00], Thứ Ba:[06:00-16:00], Thứ Tư:[06:00-16:00], Thứ Năm:[06:00-16:00], Thứ Sáu:[06:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Hải - Khu Phố 5 Tp.HCM, 29/4 Hà Huy Giáp