Bệnh viện Phụ sản Gò Vấp – 1 Nguyễn Oanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6681 8693
Trang web
Vị trí chính xác 108.268.808, 1.066.794.377


Xem thêm:  Phòng Khám Nội Tổng Quát 156A, Tân Quy